Innmelding i Oslo Elvesportsklubb

For å bli medlem må du enten benytte skjemaet under eller sende mail til styret med følgende informasjon:

  • Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og hva slags type medlemsskap du ønsker. Dersom du ønsker familiemedlemsskap må tilsvarende informasjon oppgis for alle familiemedlemmer. Hvis du har fullført noen kurs, sett gjerne opp dette også. Deretter vil du bli tilsendt en faktura. Medlemskapet ditt vil da bli gjort tydlig på www.minidrett.no.

Medlemsskapet er ikke gyldig før kontingenten er betalt.

VELKOMMEN I KLUBBEN!!

Jeg ønsker å bli medlem